Περιγραφή έργου

Καθαρισμός δοχείων, συντήρηση εναλλακτών, συντήρηση φούρνων, αντικατάσταση σωληνώσεων

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάρτιος 2013
Λήξη: Απρίλιος 2013
Προϋπολογισμός: 1.814.000 €

Φωτογραφίες έργου