Περιγραφή έργου

Αποξήλωση, μεταφορά, μετεγκατάσταση σταθμού εκχύλισης

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Φεβρουάριος 2012
Λήξη: Αύγουστος 2012
Προϋπολογισμός: 890.000 €

Φωτογραφίες έργου