Περιγραφή έργου

Αποξήλωση της υπάρχουσας μονάδας Blending εντός των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα καθαιρέσεις θεμελίων, αποξήλωση σωληνώσεων – εξοπλισμού- σιδηροκατασκευών – ηλεκτρολογικών καλωδίων – οργάνων . Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (εκσκαφές, κατασκευή βάσεων, δάπεδα ), προκατασκευή και ανέγερση των δικτύων σωληνώσεων, τοποθέτηση εξοπλισμού (αερόψυκτων, εναλλακτών, αντλιών κλπ), προκατασκευή και ανέγερση σιδηροκατασκευής, ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες οργάνων καθώς και εργασίες αμμοβολών, βαφών και μονώσεων.

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΑΣΠΡΟΦΟΣ A.E
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2010
Λήξη: Μάρτιος 2011
Προϋπολογισμός: 3.090.000 €

Η ανέγερση της μονάδας έγινε 700 μέτρα από την τελική της θέση (με μελέτη της ΒΙΟΤΕΚ σε μορφή skit). Αποξηλώθηκε και μεταφέρθηκε στην τελική της θέση σε 8 ημέρες κατά την περίοδο του turn around.

Φωτογραφίες έργου

w_437_583_90 v_681_510_90 P3030011_681_510_90 P3030010_681_510_90 l_681_510_90 l17_681_510_90 l16_681_510_90 l15_681_510_90 l14_681_510_90 l13_681_510_90 l12_681_510_90 l11_681_510_90 l10_681_510_90 l5_681_510_90 l3_681_510_90 l1_681_510_90 k_681_510_90 j_681_510_90 j20_681_510_90 j10_681_510_90 j5_681_510_90 h_681_510_90 h4_681_510_90 h3_681_510_90 h2_681_510_90 h1_437_583_90 g_681_510_90 f_681_510_90 e_681_510_90 d_681_510_90 c_681_510_90 b_681_510_90 a_681_510_90