Περιγραφή έργου

Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρολογικές εργασίες για την ανέγερση των νέων silo  στο εργαστάσιο πολυπροπυλενίου στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ της Ιωνίας Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες έργου

electricity
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: COPERION
Επίβλεψη: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάρτιος 2010
Λήξη: Φεβρουάριος 2011
Προϋπολογισμός: 157.000 €

Φωτογραφίες έργου

Δεν υπάρχουν εικόνες σε αυτή την συλλογή