Περιγραφή έργου

Προκατασκευή και ανέγερση δύο δεξαμενών DIESEL χωρητικότητας 2500m3 & 500m3

Πληροφορίες έργου

tanks
Φορέας: ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ
Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Επίβλεψη: ΤΕΡΝΑ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Μάιος 2004
Λήξη: Ιούνιος 2004 (34 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ)
Προϋπολογισμός: 300.000 €

Φωτογραφίες έργου

e_681_510_90 d_681_510_90 c_641_583_90 b_681_510_90 a_681_510_90