Περιγραφή έργου

Προκατασκευή και ανέγερση δεξαμενής καυστικής σόδας χωρητικότητας 2.800 m3 & βάρους 110 ton., και της γραμμής μεταφοράς καυστικής από και προς την δεξαμενή.

Πληροφορίες έργου

tanks
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ
Επίβλεψη: ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Οκτώβριος 2002
Λήξη: Μάρτιος 2003
Προϋπολογισμός: 475.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA9266-9BC4-B1AA-328BC6EEFFE520B6_290_435_90 6BFA9263-ED4B-1AF4-A1D34AB6701AB252_435_288_90 6BFA9256-D62D-9F86-C66AD02CEBE8486A_435_295_90 6BFA9253-0766-B537-BEE807989E0EF696_435_295_90 6BFA9250-F2C9-E862-6EEED575703F6022_435_284_90 6BFA926A-A23B-C74C-0E9EE2C3F1E77757_288_435_90 6BFA925F-0C08-6C2E-D7FE9F70836B9EF2_326_435_90 6BFA925D-05DE-E6B8-5C792207E2639C83_435_295_90 6BFA925A-E8A7-3A23-4C1C65F0360BEE30_326_435_90 6BFA924E-C350-86A8-FAF3FF241328E595_288_435_90 6BFA924B-F866-B05F-6DAB48259A54C0F6_435_295_90