Περιγραφή έργου

Προκατασκευή, ανέγερση δεξαμενής ασφάλτου 75 ton / 2.100 m3. Αμμοβολές – βαφές και μόνωση δεξαμενής.

Πληροφορίες έργου

tanks
Φορέας: Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: PROMAS
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Φεβρουάριος 2002
Λήξη: Μάιος 2002
Προϋπολογισμός: 290.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA8EF8-BD77-06CC-C2F693BB29933097_435_310_90 6BFA8EF5-DDD4-2C74-013FC00E49055B8C_435_310_90 6BFA8EF3-0236-F4EE-702224C92A3E0C21_435_301_90 6BFA8EF0-A5E2-1328-6C4CB03D9E37D22A_435_301_90 6BFA8EEE-B41B-BC2A-A79F9B5AE0C980E8_435_301_90