Περιγραφή έργου

Κατασκευή βιομηχανικής μονάδας Φορμαλδεϋδης και Πολυμερισμού στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής. Προκατασκευή, ανέγερση CS & SS σωληνώσεων, σιδηροκατασκευών, εξοπλισμού και εργασίες αμμοβολών βαφών

Πληροφορίες έργου

chemicalindustries
Φορέας: POLYFORM MANUFACTURING M. Ε.Π.Ε
Ανάδοχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ
Επίβλεψη: TUV
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 1999
Λήξη: Ιούλιος 2000
Προϋπολογισμός: 616.000 €

Φωτογραφίες έργου

6BFA8DE0-9257-8B33-C51D98923E703855_435_290_90 6BFA8DD9-0544-4EC9-0624A161099DF4C7_359_435_90 6BFA8DD2-B6B8-1F47-0829CADB27870703_435_291_90 6BFA8DCE-AE6A-E6A5-80500B00E76AA884_435_260_90 6BFA8DC2-F91C-5B08-7720ECBE80305BF2_435_242_90