Περιγραφή έργου

Αποξήλωση της υπάρχουσας δεξαμενής, καθαίρεση της βάσης, κατασκευή νέας βάσης και ανέγερση της νέας δεξαμενής Φ9,5 μ και ύψους 13 μ

Πληροφορίες έργου

tanks
Φορέας: SHELL HELLAS SA
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: SHELL HELLAS SA
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Οκτώβριος 2007
Λήξη: Δεκέμβριος 2007
Προϋπολογισμός: 257.000 €

Φωτογραφίες έργου

q_437_583_90 p_681_510_90 o_437_583_90 n_437_583_90 m_437_583_90 l_681_510_90 k_681_510_90 j_437_583_90 i_681_510_90 h_437_583_90 g_437_583_90 f_681_510_90 e_681_510_90 d_681_510_90 c_681_510_90 b_681_510_90 a_681_510_90