Περιγραφή έργου

Οικοδομικές εργασίες (εκσκαφές, βάσεις αντλιών, δάπεδα) 7.110m3, ανέγερση εξοπλισμού, προκατασκευή και ανέγερση ελαφριάς σιδηροκατασκευής 12 tons, προκατασκευή και ανέγερση 702 tons σωλήνων και στηριγμάτων, αμμοβολές, βαφές, μονώσεις, ηλεκτρολογική εγκατάσταση μονάδας 84.207m καλωδίων και εγκατάσταση οργάνων, σωληνώσεις οργάνων 64.147m

Πληροφορίες έργου

refine
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επίβλεψη: ΑΣΠΡΟΦΟΣ A.E
Εκτέλεση: ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Έναρξη: Σεπτέμβριος 2006
Λήξη: Μάρτιος 2008
Προϋπολογισμός: 6.900.000 €

Φωτογραφίες έργου

x_681_510_90 w_681_510_90 v_437_583_90 u_681_510_90 t_681_510_90 s_681_510_90 r_681_510_90 q_681_510_90 o_437_583_90 n_681_510_90 m_437_583_90 l_681_510_90 k_681_510_90 j_681_510_90 i_681_510_90 h_681_557_90 g_439_583_90 f_681_508_90 e_681_510_90 d_681_510_90 c_681_510_90 b_681_510_90 a_681_510_90