Η ΒΙΟΤΕΚ ΑΤΕΒΕ υπέγραψε σύμβαση έργου με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ).

Το έργο αφορά την απεγκατάσταση, μεταφορά και εγκατάσταση συγκροτήματος εκχυλιστήρα από τη μονάδα της Ε.Β.Ζ. στη Λάρισσα στο εργοστάσιο Crvenka στη Σερβία.