Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε σε μορφή PDF δημοσιευμένες προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων της εταιρίας BIOTEK HELLAS INVEST.