Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε σε μορφή PDF οικονομικά στοιχεία και δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρίας BIOTEK.