Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε σε μορφή PDF οικονομικά στοιχεία, προσκλήσεις και δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρίας BIOTEK HELLAS INVEST.