Κεντρικά Γραφεία

Θεσσαλονίκη: (Έδρα): Άγιος Αθανάσιος
Γραφείο 240 m2.

Στην περιοχή του Αγ. Αθανασίου έξω απο την Θεσσαλονίκη βρίσκεται η έδρα της εταιρίας όπου διατηρεί γραφεία 240m2 πλήρως εξοπλισμένα για την στέγαση του διοικητικού προσωπικού καθώς και χώρο αποθήκευσης και ατελιέ με γερανογέφυρα σε μια συνολική έκταση 1200m2.

Αθήνα: Κεντρικά γραφέια – Πιερίας 1Α, Μεταμόρφωση
Γραφεία 420 m2.

Στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων στην Αττική βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας όπου διατηρεί χώρο 420m2 πλήρως εξοπλισμένο για την στέγαση του διοικητικού προσωπικού καθώς και χώρο αποθήκευσης και ατελιέ με γερανογέφυρα σε μια συνολική έκταση 1600m2.