Οι άνθρωποί μας είναι το κεφάλαιό μας

Η ΒΙΟ.ΤΕ.Κ. Α.Τ.Ε.Β.Ε. επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό φροντίζοντας για την συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του σε νέες τεχνολογίες και νέες δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στους στόχους της εταιρίας. Επίσης η εταιρία φροντίζει ώστε το προσωπικό της να εργάζεται πάντα ακολουθώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και διασφάλισης της ποιότητας κατασκευής.
Το προσωπικό της εταιρίας, όπως αυτό παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες, αποτελείται από το Διοικητικό και το Τεχνικό προσωπικό καθώς και από Ειδικούς Συνεργάτες.
Η Εταιρεία, επιπλέον, συμμετέχει με ποσοστό 50% στη Μελετητική εταιρία Engineering Energy.

istoriko-bg

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 5
Μηχανολόγοι Μηχανικοί 7
Πολιτικοί Μηχανικοί 1
Χημικοί Μηχανικοί 4
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ 10
Λογιστήριο 5
Τμήμα Προμηθειών 1
Γραμματεία 3

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Νομικοί Σύμβουλοι 2
Οικονομικοί Σύμβουλοι 2
Τεχνικοί Σύμβουλοι 1
Γραφεία Μελετών 1
Τεχνικοί Συνεργάτες 7

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Εργοδηγοί 6
Μονταδόροι 8
Σωληνουργοί 30
Βοηθοί 90
Ηλεκτροσυγκολλητές 29
Εφαρμοστές 1
Χειριστές 9
Βοηθοί Χειριστών 18
Ηλεκτρολόγοι – Τεχνίτες οργάνων 5
Βοηθοί Ηλεκτρολόγων 5
Οδηγοί 2
Μηχανικός συντηρητής μηχανημάτων 1
Ηλεκτρολόγος συντηρητής μηχανημάτων 1
Αποθηκάριοι 3