Τα έργα μας είναι αυτά που μας κάνουν υπερήφανους. Η μακρόχρονη εμπειρία μας, το επιστημονικό μας προσωπικό και ο εξειδικευμένος εξοπλισμός μας είναι αυτά που μας επιτρέπουν να διατηρούμε τόσο την γκάμα των υπηρεσιών μας, όσο και την υψηλή ποιότητα που μας χαρακτηρίζει.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε έργα μας ολοκληρωμένα ή σε εξέλιξη.

Διυλιστήρια

Διυλιστήρια

Ηλεκτροπαραγωγικές Μονάδες

Ηλεκτροπαραγωγικές Μονάδες

Δεξαμενές

Δεξαμενές

Φυσικό Αέριο

Φυσικό Αέριο

Πετροχημικά / Χημικές Βιομηχανίες

Πετροχημικά / Χημικές Βιομηχανίες

Προβλήτες - Πλατφόρμες Ανεφοδιασμού

Προβλήτες - Πλατφόρμες Ανεφοδιασμού

Κτηριακά / Μηχανολογικά

Κτηριακά / Μηχανολογικά

Ηλεκτρολογικά / Όργανα

Ηλεκτρολογικά / Όργανα

Έργα εκτός Ελλάδος

Έργα εκτός Ελλάδος